Strona główna

Strona główna

    Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w BartoszycachPowiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach informuje, że na podstawie zarządzenia nr 2 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach z dnia 9 kwietnia 2021 roku ustalono dni wolne dla pracowników od pracy w dniach:

- 04.06.2021 r.
- 25.12.2021 r.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951, o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 poz. zm.).


Informujemy, że od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy
w Bartoszycach jest niedostępny dla klientów w zakresie wizyt osobistych z powodu zagrożenia epiedmicznego (covid-19)Obsługa odbywać się będzie za pośrednictwem strony: praca.gov.pl (szczegóły znajdują się w załączniku do informacji) oraz platformy e-PUAP, drogą telefoniczną, elektroniczną (mailową) poprzez fax, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 - wejście od ulicy Lipowej.

W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH
m. in. po otrzymaniu wezwania do osobistego stawiennictwa w PUP PETENCI BĘDĄ PRZYJMOWANI PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM


 
Telefony kontaktowe:

Sekretariat:                                - 89 7626221

Wydawanie zaświadczeń
i Informacja dla bezrobotnych:      - 89 7621972

Rejestracja:

Justyna Subotowicz                       - 89 7620663, olbarejestracja@pupbartoszyce.pl
Marlena Chamera                           - 89 7620656, olba_gorowo@pupbartoszyce.pl
Ewa Godleś                                   - 89 7620656, olba_gorowo@pupbartoszyce.pl
 
Obsługa osób z prawem do zasiłku:
Joanna Brodawska                          - 89 7620657, olbaswiadczenia@pupbartoszyce.pl
Justyna Matuszewicz                      - 89 7620654, olba_bisztynek@pupbartoszyce.pl
Karolina Ignaciuk                            - 89 7620657, olba_sepopol@pupbartoszye.pl
 
Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku i poszukujących pracy:

Danuta Tenentka                            - 89 7621972, olbazgloszenia@pupbartoszyce
 
Kierownik działu:
Barbara Farulewska                         - 89 762 06 53

Aktywizacja zawodowa:                 - 89 7620673, 89 7620674, 89 7629759, 89 7621701,
                                                     89 7620669, 89 7611046

Kontakty telefoniczne i mailowe do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu znajdują się na stronie BIP Urzędu.Pracownicy Urzędu tak jak dotychczas, będą wykonywali swoje obowiązki
i zadania na bieżąco.


Przepraszamy za wszelkie niedogodności


Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach informuję, że osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).
Możliwe są dwie ścieżki postępowania.
1.Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz  z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzje o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

2.Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.
W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym,  a posiadają dostęp do konta elektronicznego  w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości 
i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielenia przez urzędy pracy poprzez założenie np.:” Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego”, „Wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia”, „Wniosku  o skierowanie na szkolenie”. W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: „Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia” ,,Zgłoszenia podjęcia pracy”, „Zgłoszenia rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej” i „Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej”.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urząd pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne oferty pracy, staży, praktyk zawodowych a także informacje o szkoleniach, giełdach pracy, poradach grupowych udzielanych przez wszystkie urzędy pracy, a także ochotnicze hufce pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).
 
 

Wykaz dni wolnych od pracy w roku 2020 dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach

Zarządzenie Dyrektora PUP w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020 dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach (429kB) pdf


Zdjęcie Zapraszamy i zachęcamy Państwa do korzystania
ze strony Biuletynu   zapraszamy również na naszą stronę serwisową
PUP Bartoszyce

W miesiącu kwietniu 2012 roku urząd wdrożył usługę tłumacza języka migowego toktutok dającą możliwość swobodnej komunikacji ze swoimi pracownikami osobom niesłyszącym, słabo słyszącym i wszystkim innym posługującym się językiem migowym.
 Tłumacz języka migowego on-line znajduje się w budynku przy ulicy Grota Roweckiego
 
Toktutok

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Chojnowski (29 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Zubrycka (29 lipca 2003, 13:40:00)

Ostatnia zmiana: Danuta Zubrycka (9 kwietnia 2021, 13:33:30)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 45805