Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 287)

Strona główna

dodano treść i dokument


Data: 2020-06-03 12:30:30
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

korekta opisu


Data: 2020-06-03 12:28:27
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dokonano korekty tekstu


Data: 2020-05-25 13:38:37
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano nowy tekst


Data: 2020-05-25 13:36:48
Autor: Danuta Zubrycka

Sprawozdania finansowe

dodano pliki 2019


Data: 2020-05-07 10:41:18
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano informacje


Data: 2020-04-06 17:09:17
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

korekta tekstu


Data: 2020-03-19 10:26:53
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

korekta redakcji tekstu informacji


Data: 2020-03-19 10:25:08
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano informację


Data: 2020-03-19 10:23:24
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano przecinek


Data: 2020-03-17 10:10:56
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

poprawiono redakcję treści


Data: 2020-03-17 09:57:10
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

usunięto poprzedni tekst i dodano nowy


Data: 2020-03-17 09:55:51
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano nowy komunikat


Data: 2020-03-16 09:40:04
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano komunikat


Data: 2020-03-13 10:02:00
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

dodano plik i informację


Data: 2019-11-27 11:52:16
Autor: Danuta Zubrycka

Strona główna

korekta literówki


Data: 2019-11-27 11:50:51
Autor: Danuta Zubrycka

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2019-10-23 13:54:48
Autor: Danuta Zubrycka

dodano nr załącznika


Data: 2019-10-23 13:54:14
Autor: Danuta Zubrycka

poprawiono słowo zaproszenie


Data: 2019-10-23 13:53:41
Autor: Danuta Zubrycka

art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2019-10-22 14:01:05
Autor: Danuta Zubrycka
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 287)