Ogólnopolski Tydzień Kariery13.10.2009

Ogólnopolski Tydzień Kariery

13.10.2009

Dnia 7  października 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach zorganizował we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach Dzień Otwarty w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.


Zorganizowano:

Spotkania informacyjne dla młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych  z zespołem doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy, prowadzone w Klubie Pracy przy ulicy Lipowej 1.

Uczestnikami spotkań byli uczniowie:
 -  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Bartoszycach,    
 -  Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach,
 -  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.
 
Jednocześnie prowadzone były konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli  z psychologiem i doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej 44.
 
Ponadto w salach Centrum Edukacji przy ul. 11-go Listopada 10 odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży z psychologami i pedagogiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 
W godzinach od 13:00 do 15:00 odbyło się forum dyskusyjne dot. „Dobrych  praktyk w poradnictwie zawodowym” dla osób zajmujących się działaniami wspierającymi planowanie dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery zawodowej. Spotkanie miało miejsce w sali urzędu pracy przy ul. Lipowej 1. W spotkaniu brały udział osoby zajmujące się zagadnieniami poradnictwa zawodowego w różnych obszarach tj.:  edukacji, opieki społecznej, stowarzyszeń, instytucji, które w swoich działaniach mają elementy poradnictwa, doradztwa zawodowego. Spotkanie to potwierdziło, że istnieje duża potrzeba wsparcia formą doradztwa zawodowego osób w każdym wieku i na każdym etapie życia.
 
Cieszy nas fakt, iż temat doradztwa i poradnictwa spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, i to zarówno uczniów jak i zaproszonych gości. 
 
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować te zamierzenia. W szczególności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bartoszycach, tj. współorganizatorowi Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego, oraz Centrum Edukacji w Bartoszycach za udostępnienie sal na przeprowadzenie warsztatów.
 
Jednocześnie pragniemy podziękować Telewizji Kablowej „Bart–Sat” oraz Radio Bartoszyce, dzięki którym mamy możliwość przekazania informacji o podejmowanych tego typu wspólnych działaniach, propagujących usługi poradnictwa zawodowego.

metryczka


Wytworzył: Renata Kołaszewska (13 października 2009)
Opublikował: Renata Kołaszewska (13 października 2009, 07:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2215