Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego

W okresie od marca 2006 roku do czerwca 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy  w Bartoszycach zorganizował, w ramach Porgramu Partnerstwa Lokalnego, Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Celem spotkań było opracowanie projektów gospodarczych oraz stworzenie wspólnej wizji rozwoju powiatu bartoszyckiego.
Cykl warsztatów objął pięć spotkań. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, pracownicy administracji publicznej, jak również lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz osoby reprezentujące stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu.
Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego odnosiły się do takich zagadnień jak:

  • analiza czynnikowa składników gospodarczych (Warsztat A),
  • analiza czterech zasad ożywienia gospodarczego (Warsztat B),
  • tworzenie propozycji projektów gospodarczych (Warsztat C),
  • opracowanie propozycji projektów gospodarczych (Warsztat C Prim).
  • indywidualna ocena projektów, wybór projektów do realizacji (Warsztat D).

Tak skonstruowana tematyka miała skutkować wypracowaniem jak najlepszych, efektywnych i odpowiadających lokalnym potrzebom społeczno - gospodarczym projektów, których wdrożenie przyczyniłoby się do szeroko rozumianego lokalnego ożywienia.


 Prezentacja z warsztatów LOG część1, część 2, część3,  część4 

metryczka


Wytworzył: Iwona Podolecka, Danuta Zubrycka (6 sierpnia 2007)
Opublikował: Danuta Zubrycka (6 sierpnia 2007, 13:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2982