Dane statystyczne lokalne

Dane statystyczne lokalne

Działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia

Poniżej prezentujemy sprawozdania z realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zadań i działań na rzecz zatrudniania osób bezrobotnych i łagodzenia skutków bezrobocia w poszczególnych latach. [...]

Statystyka lokalna stanu bezrobocia

Analiza wzrostu / spadku liczby bezrobotnych w poszczególnych latach z podziałem na miesiące w Powiecie Bartoszyce: [...]

metryczka