Kierownictwo - stan aktualny

Dyrektor Urzędu Pracy
Anna Konowrocka

Tel: (89) 762-06-58
e-mail: olbakiero@praca.gov.pl


Z-ca Dyrektora
Urzędu Pracy

Bożena Florek
Tel: (89) 762-06-59
e-mail: olbaszko@praca.gov.pl


Dział Finansowo-Księgowy
Dorota Zakrzewska
Główny księgowy
Tel: (89) 762-06-70
e-mail: olbafinanse@praca.gov.pl


Dział Instrumentów Rynku Pracy
Bożena Florek
Kierownik działu
Tel: (89) 762-06-59
e-mail: olbaszko@praca.gov.pl


Dział Ewidencji, Świadczeń
oraz Informacji

Aneta Karpowicz
Kierownik działu
Tel: (89) 762-06-53
e-mail: olba_ewidencja@praca.gov.pl


Dział Organizacyjno-Administracyjny
Hanna Nowosielska
Kierownik działu
Tel: (89) 762-06-52
e-mail: olbaorg@praca.gov.pl


Dział Usług Rynku Pracy
Renata Kołaszewska
Kierownik działu
Tel: (89) 762-97-60
e-mail: olba_doradca3@praca.gov.pl


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Chojnowski (30 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Zubrycka (30 lipca 2003, 09:56:56)

Ostatnia zmiana: Danuta Zubrycka (23 maja 2023, 13:36:33)
Zmieniono: zmiany kierownictwa w działach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9959