Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.


Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 - uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

 - wglądu do dokumentów urzędowych,

 - dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 
   z powszechnych wyborów.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 - ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 - udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

 - wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej 
  jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,
  osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

metryczka


Wytworzył: Dorota Zubrycka (22 czerwca 2004)
Opublikował: Danuta Zubrycka (22 czerwca 2010, 14:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7090